ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СВІТОВИЙ РИНОК СТАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 29-33

Keywords : сталь; світовий ринок; сучасні тенденції; обсяги виробництва сталі;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті об?рунтовано актуальність дослідження розвитку ринку сталі та необхідності використання сталі практично у всіх сферах діяльності національної економіки будь-якої країни. Метою статті є дослідження особливостей та сучасних тенденцій розвитку світового ринку сталі. При дослідженні були використано системний підхід, який дозволив розглядати виробників сталі як єдину систему. Також у роботі було використано метод аналізу ключових показників щодо світового виробництва сталі у динаміці. У статті відображені особливості та сучасні тенденції світового ринку сталі такі, як: ріст виробництва сталі та одночасна низька загрузка виробничих потужностей; зниження темпів споживання металопродукції; зниження фінансових показників галузі; зменшення імпорту прокату з боку розвинутих країн та скорочення глобальної торгівлі. У роботі визначено ключові фактори, що впливають на ціну сталі: експортні ціни для здійснення прогнозу цін на внутрішньому ринку; поставки прокату сталі на ринки; обсяги виробництва в галузях, які є основними споживачами сталі; макроекономічні показники, наприклад ВВП на душу населення, обсяг грошової маси; загрузка виробничих потужностей у світі, розвиток економіки Китаю та собівартість виробництва сталі. Наукова новизна статі полягає у визначені сучасних тенденцій світового ринку сталі на основі аналізу ключових показників та зв’язків між виробниками-лідерами. Практична значущість відображена у визначені факторів впливу на ціни сталі, врахування яких дозволить оптимізувати відповідні процеси у металургійній галузі.

Last modified: 2016-07-06 16:43:57