ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУТУ ТРИСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ?БІЗНЕСУ??ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ?

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 64-70

Keywords : тристороннє партнерство держави ? бізнесу ? ?третього сектору?; ?третій сектор?; соціальне партнерство;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність теми статті обумовлена тим, що держава не справляється з високою турбулентністю подій, які пов’язані з тотальними змінами в усіх сферах нашого суспільства. А оскільки держава поділена на три сектори державний ? бізнес ? громадянське суспільство(третій сектор), то в функції саме держави входить налагодити між зазначеними секторами ефективну співпрацю та діалог. Відтак держава має здійснювати пошук таких форм функціонування між секторами, що впливатимуть на ефективність розвитку суспільства та на економічне зростання населення, показниками якого є стабільне відтворення економіки. Оскільки форми і методи співпраці змінюються, то і змінюється категоріальний апарат який обумовлює таку співпрацю. Автором застосовувались наступні методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, наукової абстракції, історичного методу. Метою статті є дослідження існуючих форм співпраці трьох секторів у державі та її впливу на розвиток соціально-економічних відносин. Результатом дослідження є: поглиблення суті тристороннього партнерства держави-бізнесу-?третього сектору?, опис актуальності такого партнерства в період тотального реформування економіки та імплементації кращих світових стандартів в українську економіку. Новизна полягає в об?рунтуванні етапів еволюції категорії тристороннього партнерства держави-бізнесу-?третього сектору?. Автор висвітлив значимість тристороннього партнерства для розвитку ефективного суспільства на Україні, а також механізми взаємодії трьох секторів в державі, за допомогою яких можливо досягти позитивного результату при побудові ефективного українського суспільства. Тристоронній діалог між державою-бізнесом-?третім сектором? на паритетних засадах є запорукою ефективного реформування українського суспільства.

Last modified: 2016-07-06 16:51:22