ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЕКОЛОГО?ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 87-93

Keywords : біосфера; ноосфера; еколого-економічний взаємозв’язок; еколого-економічна поліфункціональність;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено погляди В. І. Вернадського на особливості й закономірності взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами у процесі взаємоіснування суспільства і навколишнього середовища. Мета статті ? теоретико-методологічне об?рунтування еколого-економічних поглядів В. І. Вернадського, виокремлення та аналіз категорій ?еколого-економічний багатофакторний взаємозв’язок? та ?еколого-економічна поліфункціональність? у процесі трансформації природи і суспільства. Висвітлено його вчення про середовище та об?рунтовано роль людини, її розумової й наукової, екологічної та економічної діяльності на етапі виникнення нового стану біосфери ? ноосфери. Поняття ?ноосфера? розглядається як інтегрована система, в якій поєднані еколого-економічні фактори трансформації суспільства і природи за допомогою такого механізму як вищий людський розум. Об?рунтовано та висвітлено еколого-економічні погляди В. І. Вернадського у процесі трансформації природи і суспільства, а також його внесок у світове наукознавство. Аналіз основних чинників еколого-економічного взаємозв’язку показав, що характер цього взаємозв’язку є закономірним, надзвичайно тісним й, практично, нероздільним, проте досить суперечливим й часто взаємно-деструктивним. Зокрема, виникненню негативних екологічних факторів часто спричинює економічна діяльність людини, і навпаки: несприятливі природні умови можуть перешкоджати економічній діяльності людини. Висвітлено точку зору В. І. Вернадського, який зазначав, що виробнича діяльність людини набуває щоразу більших масштабів, які можна порівняти з геологічними перетвореннями, що поглиблює екологічні ризики. На основі еколого-економічних поглядів В. І. Вернадського, зроблена спроба виділити й проаналізувати еколого-економічні функції людини у процесі трансформації біосфери в ноосферу.

Last modified: 2016-07-06 16:57:57