ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОРІЄНТИРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 120-124

Keywords : газорозподільне підприємство; цільові орієнтири; природний газ; газорозподільні мережі; споживач; розвиток.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність теми дослідження обумовлена специфікою діяльності газорозподільних підприємств, їх монопольним становищем на вітчизняному газовому ринку України, особливо в теперішніх умовах фінансово-політично-військової ситуації. Метою статті є об?рунтування теоретичних підходів до розуміння економічної сутності газорозподільного підприємства та орієнтирів для їх розвитку у контексті змін вітчизняної економіки. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали методи індукції, дедукції, порівняння, систематизації та логічності, що дали змогу дослідити сутність поняття ?газорозподільне підприємство? та визначити шляхи їх розвитку в умовах євроінтеграції. Проведено аналіз дефініцій поняття ?газорозподільне підприємство?, так як виявлено, що в нормативно-правовій базі єдиного визначення немає, хоча самих тлумачень даного поняття існує чимало. Дано визначення поняття ?газорозподільного підприємства?, як суб’єкта господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газопостачальної організації безпосередньо до споживача, надаючи послуги щодо технічного обслуговування та ремонту газорозподільних мереж, що перебувають у власності ГРП чи у користуванні на законних підставах. Здійснено короткий аналіз структури власності, зокрема, звернено увагу, що система розподільних газопроводів становить єдиний техніко-технологічний комплекс загальнодержавного значення, у процесі якого магістральними газопроводами в Україні управляє ПАТ ?Укртрансгаз?, а регіональними ? міськгази та облгази, де частка держави в останніх складає 25%, плюс одна акція, що не надає державі повноправного управління діяльністю газорозподільних підприємств. Визначено цільові орієнтири газорозподільних підприємств, серед яких автори запропонували виокремити: логістику, управління фінансами, планування і управління виробництвом, управління взаємовідносинами з партнерами і клієнтами, управління розподілом газових потоків, сервісне обслуговування, матеріальне стимулювання та управління якістю. Запропоновано правові та організаційні заходи щодо покращення умов функціонування ГРП.

Last modified: 2016-07-06 19:14:15