ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗМІЩЕННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 125-131

Keywords : аутсорсинг; методика оцінки; виробничий аутсорсер; привабливість регіону; ризик.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою статті є порівняння методик визначення перспективних напрямів розміщення аутсорсингових замовлень та визначення основних чинників, на які зважатиме замовник аутсорсингових послуг при виборі виробничого аутсорсера. При проведенні дослідження використані такі методи, як аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення. Результати проведеного дослідження полягають в тому, що було порівняно методики визначення перспективних напрямів розміщення аутсорсингових замовлень. В роботі досліджено Top 100 Outsourcing Destinations агенції Tholons, Global Outsourcing Index та Future Outsourcing Index М. Міневича та Ф. Дж. Рітчера, IT Outsourcing Review, розроблений СЕЕОА. Оцінка привабливості регіону як аутсорсера має здійснюватися, перш за все, на балансі таких показників, як ризики виконання замовлень в країні та їх вартість. Також увага має приділятися наявності трудових ресурсів, транспортній інфраструктурі та зв’язку, загальному розвитку країни. При розміщенні замовлення на виробничий аутсорсинг замовника цікавитиме швидкість їх виконання, якість виробленої продукції та низькі ризики. Формування країни як успішного виробничого аутсорсера відбуватиметься при наявності промислово розвинутих регіонів, міст-інноваційних центрів, що характеризуватимуться великою кількістю промислових підприємств та науково-дослідних установ; ефективній державній підтримці; розвинутому бізнес-середовищі в країні та в окремих її регіонах. Наукова новизна полягає в тому, що було визначено основні чинники, на які зважатиме замовник аутсорсингових послуг при виборі аутсорсера, а також надано основні рекомендацій для ідентифікації країни як виробничого аутсорсера. Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що одержані здобутки можуть бути використані при визначенні привабливості регіону в якості надавача аутсорсингових послуг. Узагальнена інформація щодо методик оцінки привабливості регіону як виконавця аутсорсингових замовлень та ідентифікація країни як виробничого аутсорсера можуть стати основою розробки методики вибору країни як виробничого аутсорсеру.

Last modified: 2016-07-06 19:15:32