ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНВЕРГЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 201-206

Keywords : транскордонний регіон; конвергенція; інституціоналізація; соціально-економічний простір; інституційні бар’єри.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою статті є виявлення впливу формальних і неформальних інститутів на конвергенцію соціально-економічного простору транскордонного регіону, а також окреслення напрямів нівелювання основних інституційних бар’єрів, які блокують конвергентні процеси у транскордонному просторі між Україною та ЄС. В якості науково-методичної бази дослідження, виконаного у процесі написання статті, використані положення економічної теорії та напрацювання українських і закордонних вчених з питань інституційного аналізу, регіональної економіки, теорії конвергенції, міжнародних економічних відносин. У процесі написання статті застосовувалися абстрактно-логічний, порівняльний, монографічний та евристичний методи наукового дослідження. Встановлено, що в сучасних соціально-економічних умовах інституційні бар’єри чинять суттєвий обмежуючий вплив на конвергенцію соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС. Виявлено, що найбільш вагомими блокуючи чинниками є наявність інституційного вакууму та деструктивна дія низки неформальних інститутів. Акцентовано увагу на тому, що в умовах подальшої активізації євроінтеграційних процесів у транскордонному вимірі економічного співробітництва між Україною та ЄС, інституціоналізація транскордонного простору відіграватиме дедалі вагомішу роль. Запропоновано напрями нівелювання інституційних бар’єрів з метою посилення конвергенції соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС. Акцентовано увагу на пріоритетності розвитку науково-освітньої сфери, необхідності підвищення якості людського капіталу прикордонних територій України, а також на важливості модернізації прикордонної інфраструктури як ключових чинниках конвергенції соціально-економічного простору досліджуваного транскордонного регіону. До елементів наукової новизни, що міститься у статті, слід віднести здійснене ранжирування інституційних бар’єрів, які обмежують конвергенцію соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС.

Last modified: 2016-07-06 19:58:22