ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 250-254

Keywords : депресивні ринки праці; державне регулювання; принципи розвитку; механізми; гірські території.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито теоретико-методологічні засади державної політики регулювання зайнятості на депресивних гірських територіях Карпатського регіону України. Мета статті ? визначення теоретико-методологічних засад реалізації державної політики зайнятості на депресивних територіях. При об?рунтуванні основних теоретичних і практичних результатів даної статті застосований метод теоретичного узагальнення, системного підходу, методи економічного та порівняльного аналізу. З’ясовано сутність та критерії типологізації депресивних ринків праці за ключовими показниками ? рівнем зайнятості гірського населення, масштабами безробіття та рівнем доходів. Виділено два сегменти депресивних локальних ринків праці ? традиційні і нові, визначено відмінності між ними та генезис їх формування. Доведено, що вихід із системної економічної кризи економіки гірських територій Карпат зумовлює необхідність підтримки їх з боку держави, оскільки власні ресурси для подолання депресивного стану у цьому випадку значно обмежені. Це вимагає формування з боку держави активного ринку праці з метою забезпечення ефективної зайнятості гірського населення. Запропоновано методичні підходи до формування активного ринку праці та об?рунтовано базові принципи концепції державної політики його регулювання. Визначено зв’язок програм соціально-економічного розвитку гірських територій зі стратегією зайнятості, орієнтацію державної соціальної політики на загальнолюдські цінності, ключовою з яких є право людини на працю, освіту, свободу вибору сфери і місця застосування свого досвіду. Розкрито сутність ефективної зайнятості та механізми її забезпечення.

Last modified: 2016-07-06 20:47:59