ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İhracat-Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz

Journal: Research Journal of Politics, Economics and Management (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 57-87

Keywords : İhracat Öncüllü Büyüme Hipotezi; Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri; Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada; Türkiye’de ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 1989:Q1-2013:Q1 dönemi için Toda-Yamamoto nedensellik analizi ve çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan ampirik analizler sonucunda; ihracattaki %10’luk artışın milli geliri %2.7, sabit sermaye yatırımlarındaki %10’luk artışın milli geliri %1.4, işgücündeki %10’luk artışın milli geliri %2.9 ve dünya milli gelirindeki %10’luk artışın milli geliri %0.6 oranında arttırdığı, reel döviz kurundaki artışın milli gelir üzerindeki etkisinin ise oldukça küçük olduğu tespit edilmiştir.

Last modified: 2014-02-23 08:47:44