ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 35-39

Keywords : медичне страхування; страхова медицина; обов’язкове медичне страхування; добровільне медичне страхування; ринок медичного страхування;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті здійснено систематизацію наукових підходів щодо розуміння сутності категорії «медичне страхування». Для цього проведено аналіз нормативно-правової бази, що забезпечує регулювання медичного страхування в України, а також вивчення наукової літератури. На основі цього аналізу виділено дев'ять підходів, відповідно до яких розкривається зміст категорії «медичне страхування». Виділено основні завдання медичного страхування, які розподілено на соціальні та економічні завдання. Визначено роль медичного страхування в системі суспільного страхового захисту. Досліджено місце та показники розвитку ринку медичного страхування в Україні за 2012-2016 роки. Для цього розраховано частку ринку медичного страхування у загальному обсязі страхового ринку на основі показника валових страхових премій. Визначено динаміку показників ринку медичного страхування на основі розміру валових страхових премій та виплат, а також розрахункового показника – коефіцієнта страхових виплат. Досліджено структуру ринку медичного страхування на основі виділення таких його складових як: добровільне страхування медичних витрат, добровільне страхування на випадок хвороби, безперервне страхування здоров'я. Розглянуто основні напрями реформування системи медичного страхування в Україні на сучасному етапі. Основним напрямом є перехід України до страхової медицини до 2020 року. Зазначено, що на даний момент в Україні здійснюється медична реформа, сутність якої полягає у формуванні оптимальної моделі медичного страхування за рахунок поєднання обов'язкового й добровільного медичного страхування. Реформована система медичного страхування передбачає комплексне та адресне досягнення економічного й соціального ефекту для всіх суб'єктів сфери охорони здоров'я. Основною проблемою розвитку медичного страхування виділено відсутність комплексного підходу до реформування сучасного механізму фінансування вітчизняної галузі охорони здоров'я на засадах обов'язкового медичного страхування.

Last modified: 2018-02-02 00:22:14