ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ ЯК КЛІЄНТООРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО КАПІТАЛУ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 7-12

Keywords : фінансовий супермаркет; страхова компанія; банківська установа; інтеграція; банкострахування; фінансовий ринок;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена питанням дослідження фінансового супермаркету як клієнтоорієнтованої моделі інтеграції банківського та страхового капіталу. Належну увагу приділено питанням аналізу дефініцій «фінансовий супермаркет» українськими та зарубіжними вченими. Наведено результати експертного опитування з питань банкострахування. Для дослідження існуючих підходів, обґрунтування авторських позицій застосовувалися такі методи дослідження: системний підхід, аналізу і синтезу, групування, експертного опитування. Подано класифікацію трьох типів фінансових супермаркетів (холдингу, вільного або ринкового та брокерського) та охарактеризовано моделі інтеграції банку, страхової компанії, визначено основні фактори, що сприяють підвищенню конкурентноздатності фінансового супермаркету.

Last modified: 2018-02-06 21:34:27