ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СТРАТЕГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ВНУТРІШНЯ ДЕТЕРМІНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 20-25

Keywords : економіка; регіон; аграрна сфера; детермінізація; стратегія; моніторинг; фактори розвитку;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено чинники внутрішньої детермінізації розвитку регіонального аграрного сектору. Встановлено, що незадовільний фінансовий стан регіонального агрокомплексу, в докризові роки, передував збиткам в рік ініціації економічної турбулентності. Це може бути інтерпретовано таким чином, що фактор внутрішньої детермінації відіграє істотну роль в погіршенні фінансових показників за умов кризи. У статті проведено моніторинг аграрного сектору на регіональному рівні. Проаналізовано фінансовий результат діяльності аграрних організацій. Встановлено, що: по-перше, внутрішня детермінація обмежується дією зовнішніх факторів; по-друге, виникнення економічної нестабільності не сприяє масовому погіршенню фінансових результатів агрокомплексу регіонів; по-третє, існує необхідність профілактики погіршення фінансових результатів агрогосподарства регіонів з початком кризи шляхом реалізації, в докризовий період, спеціально розроблених заходів, в рамках державних програм.

Last modified: 2018-02-06 21:52:01