ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE TANRI’NIN VARLIĞI VE NİTELİKLERİ Existence and Atributes of God in Fârâbî’s Thought

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 109-134

Keywords : Fârâbî; Tanrı; Varlık; Yetkin; Bir.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada kültür havzamızın önemli filozoflarından biri olan Fârâbî'nin, Tanrı'nın varlığı ve nitelikleri konusundaki fikirlerini araştırmayı ve yeniden yorumlamayı amaç edindik. İslam felsefesinde Tanrı'nın varlığının rasyonel bir yolla sistemleştirilmesinde Fârâbî'nin rolü son derece önemlidir. Fârâbî'nin Tanrı konusundaki fikirlerini önemli kılan en temel unsur ise hem dini referansları bilmesi hem de felsefi birikime sahip olmasıdır. Fârâbî felsefesinin temelinde Tanrı yer almaktadır. Fârâbî, Tanrı anlayışını ortaya koyarken kendine özgü bir öğreti geliştirmiş ve İslam kültürü içerisinde, Tanrı'dan, felsefenin diliyle bahsetmiştir. Tanrı'yı zorunlu varlık olarak gören Fârâbî, Tanrı'da varlık ve mahiyet ayırımı olmadığını belirleyen ilk filozoftur. En güzel isimlerle Tanrı'yı tanıtmaya çalışan Fârâbî'ye göre Tanrı'nın tanımı ise yapılamaz. Zira her tanımlamada bir sınırlama söz konusudur. Fârâbî düşüncesinde Tanrı'ya verilecek en uygun isim Tanrı'nın her bakımdan “en mükemmel” varlık olduğudur.

Last modified: 2018-07-24 22:14:26