ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Peygamberlerin Mirasçıları ve Büyük Mirasın Geleceği Heirs of the Prophets and the Future of Great Legacy

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 193-223

Keywords : Pegamberlerin mirasçıları; büyük mirası; kötü alimler; ihlaslı alimler;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma, Kuran ve Sünnet ışığında seçkin alimlerin ıslahçı islami davetin maksatları vasıtasıyla asırlar boyu bu alimlerin ALLAH a davet hareketini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmacı, bu çalışmada,Müslüman alimlerin mesajını aktarmada islami metodu tespit etmeye çalışmış, bunu yaparken ise tümdengelim ve tümevarım yöntemiyle, eleştirel anlatım metodunu kullanmıştır.daha sonra İslam ümmetinin geçmişi ile hali hazırdaki durumunu karşılaştırarak bugün ümmetin şahit olduğu eşine az rastlanır hallerin bazı kötü alimlerin büyük islam ümmetinin problemlerine karşı tutumlarından kaynaklı olduğunu ve bunun sadece ve sadece islam mesajını kötü göstermek için yapılmış planlı çabalar olduğunu vurgulamıştır.bu çalışma yüce değerlerin çıkarılması hedefiyle önce şer i delillere müracaat daha sonra onların tahlilleriyle araştırmacı metoda dayanarak meydana getirilmiştir Sonuç olarak Araştırmada kötü alimler tanıtılarak amaçları hakkında bilgi verilmiş onların zehirlerinden korunma yolları açıklanmıştır

Last modified: 2018-07-24 22:18:41