ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kuzey Kore’nin Juche İdeolojisi ve Marksizm-Leninizm, Maoizm ile Mukayesesi

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 66-93

Keywords : Sosyalizm; Juche; Marksizm-Leninizm; Maoizm; SSCB; Çin; Kuzey Kore;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kuzey Kore küreselleşen dünyada kendisini kapalı bir kutu haline getirebilmiş, zamana meydan okuyan bir ülkedir. Sosyalist bir ülkeden totaliter ve baskıcı bir rejime dönüşen Kuzey Kore, sahip olduğu şahsına münhasır sistemle günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Bir devlet dini ve ideolojisi haline gelen Juche felsefesi ülkede yaşamın her alanına sirayet etmiştir. Bu ideoloji sebebiyle Kuzey Kore'de tek adam rejimine dayalı bir yönetim kurulmuş, ülke ekonomik ve siyasi anlamda tüm dünyadan izole hale gelmiştir. Kuzey Kore rejimi özü itibariyle Marksizm-Leninizm'den etkilendiği için sosyalist ülkeler olan Sovyetler Birliği ve Çin ile yakın münasebetler kurmuş ve Juche felsefesinin temellerini atmıştır. Ancak değişen konjonktürle birlikte zamanla sosyalizm algısı değişen ülke, kendine has bir model oluşturmuştur. Juche olarak adlandırılan ve kendine güven ilkesine dayanan bu model Kuzey Kore ulusal kimliği ve sosyalizm kavrayışının gelişiminde vazgeçilmez bir rol oynamıştır. Söz konusu ideolojiyi iyi kavrayabilmek için Marksizm-Leninizm ve Maoizm ile olan ilişkisini değerlendirmek ve farklılıklarını ortaya koymak gerekmektedir.

Last modified: 2019-12-03 20:24:14