ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AYDINLATMA ÜRÜNLERİNİN GÜNCEL SANATTAKİ YERİ VE ENDÜSTRİYEL MALZEMELER İLE OLAN İLİŞKİSİ

Journal: International Journal of Art & Aestethic (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 68-80

Keywords : Teknoloji; Endüstriyel; Aydınlatma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sanayi devrimine kadar bilimsel gelişimlerle paralel ilerleyen teknolojik kaynaklı çeşitli malzemeler, sanatçılar için sanat eserin oluşum surecinde kullanabilecekleri bir araç olarak görülürken, devrimin sonrasında ise bu malzemeler amacın kendisi halini almıştır. 20. yüzyılın başında birçok akımın ortaya çıkmasını sağlayan disiplinlerarası düşünce şekli sanat eserlerinin kavramsal yönünü daha da güçlendirmiş ve sanat eseri oluşum surecinde malzeme çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Bu durum sanatçılar için kendilerini daha özgür bir şekilde ifade etme anlamını taşırken aynı zamanda eser üretmek için kullandıkları teknik ve malzeme alternatiflerini de çoğaltmıştır. Değişerek ve de gelişerek ilerleyen yüksek teknolojik endüstriyel ürünleri, özellikle sanal dünyanın gelişimiyle her geçen gün sanat alanı için kaçınılmaz bir gereklilik halini aldığı görülmektedir. Bu araştırma teknolojik kaynaklı endüstriyel malzemelerle uyumluluğu bilinen aydınlatma ürünlerinin güncel sanatta nasıl yer aldıklarını ve kullanılış amaçlarını incelemektedir. Sanatçıların ortaya çıkarmış olduğu eser örnekleriyle ve uygulama teknikleriyle de desteklenmeye çalışılmıştır.

Last modified: 2020-01-15 15:56:48