ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KONYA'DA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE YAPILAN YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI / LOCAL CUISINE PRACTICES IN TRANSITION PERIODS IN KONYA

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1729-1736

Keywords : Konya; mutfak; Konya mutfağı; kültür; yemek kültürü; gastronomi / Konya; cuisine; Cuisine of Konya; culture; food culture; gastronomy;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yeme içme, bir milletin kültürel kodlarını içinde barındırmaktadır. Bugün yeryüzünde, sosyal, kültürel, dini ve ekonomik yönden birbirinden farklı; çeşitli coğrafi ve iklim özelliklerinde yaşayan çok sayıda topluluk bulunmaktadır. Her toplumun sayılan bu farklılıklarından dolayı çok sayıda değişik beslenme alışkanlıkları görülmektedir. Beslenme alışkanlıklarındaki bu farklılıklar tarihi süreç içerisinde önemli değişiklere sahne olmuştur. Bu tarihi süreci izlemek için geçmişten bize kalan kaynaklar enderdir. Bu çalışma, kendine has kültür ve iletişim sistemi olan “Yöresel Yemek” kavramının geliştirilmesi için; Konya İline ait yöresel yemek kültürünün yeniden ele alınarak gün yüzüne çıkması amacıyla Konyalı ailelerin büyüklerinden araştırmacıların yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilen bilgilerin derlenmesiyle hazırlanmıştır. The way of eating and drinking inholds cultural codes of a nation. There exist many societies today which live in various geographical conditions and climates, and they are all different from one another in terms of social, cultural, religious, and economical aspects. Due to the aforementioned differences of societies, it is seen that each society has many different eating habits. These differences in eating habits have held significant changes over time in history. Resources remaining from the past are very rare for us to examine this historical process. This study has been prepared by compiling the data gathered from the elderly in families in Konya using face-to-face interview methods carried out by the researchers with the aim of revealing the local cuisine culture of Konya by reconsidering it to develop the “local food” concept which is a unique culture and communication system.

Last modified: 2016-02-10 22:46:22