ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İLKOKUL(1-4) MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ / AT PRIMARY SCHOOL (1-4) OF THE SONGS IN THE MUSIC TEXTBOOK EXAMINED IN TERMS OF THE VALUES

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1684-1707

Keywords : Müzik eğitimi; değerler eğitimi / Music education; values education;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İlkokuldaki müzik derslerinde, kazanımlar içerisindeki duyuşsal boyutun önemli bir parçası da değerlerdir. Öğrencilere insani değerleri kazandırmak adına yapılan etkinlikler arasında etkili disiplinlerden biri olan müzik öğretimi dersinde şarkılar en önemli araçtır. Bu çalışmanın amacı ilkokullarda(1-4) okutulan müzik dersi kitaplarındaki ünitelerde yer alan şarkıları değerler bakımından incelemektir. Çalışmada betimsel içerik analizi, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İlkokullarda 1, 2, 3 ve 4. sınıf müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki şarkılar çıkarılarak sözleri incelenmiş; değerler ve değerler eğitimi kavramlarının çerçevesi Milli Eğitim Bakanlığı, değerler eğitimi yönergesindeki şekli ile oluşturularak, sözlerle olan benzer ve farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, öğrencilere insani değerleri kazandırma adına etkili bir araç olan müzik öğretimi dersindeki şarkıların işe koşulma düzeyini belirleme açısından ve de müzik öğretimi alanında değerler eğitimi ile ilgili çalışmaların yeterli düzeyde olmaması nedeni ile önem arz etmektedir. Çalışma sonucunda ilkokul(1-4) müzik ders kitaplarındaki şarkı sözlerinin mısralarında, 172 yerde değer vurgusunun yapıldığı tespit edilmiştir. MEB değerler eğitimi yönergesinde yer alan 27 başlık altındaki değerlerden, en çok “sevgi” değerinin, ardından “vatanseverlik” değerinin vurgulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilkokul(1-4) müzik dersi, etkinlik şarkılarında “adil olma”, “alçakgönüllülük”, “empati”, “misafirperverlik”, “nazik olmak” ve “selamlaşma” değerlerine yer verilmediği belirlenmiştir. İçeriği ile uygulamadaki etkinlikleri sayesinde öğrenme ortamlarında ortak bir dil oluşturup, her öğrenciye ulaşması bakımından duyuşsal hedeflerin kazanımı boyutunda, müzik dersinde şarkılar daha fazla işe koşulmalıdır. Bu açıdan ilkokuldaki müzik derslerinde kullanılan şarkı etkinliklerinin sözleri, değer kazanımı boyutunda tekrar gözden geçirilmelidir. Aynı zamanda değer kazanımı hedefinde şarkı etkinlikleri kitapları hazırlanarak, süreç içerisinde kullanımı sağlanmalıdır. In music lessons at the primary school is values an important part of the affective in the gains. In music education courses is one of the effective discipline to students gain made on behalf of human values, the songs are the most important tools. The aim of this study to examine the songs the music textbooks in primary school (1-4) in terms of value. In the study was used descriptive content analysis, the document analysis method. In primary schools 1.2.3. and 4th the songs were examined removing from student workbooks music class; framework of the concept of values and values education Ministry of Education creating with the shape in the form values education it has tried to determine with words that are similar and different. This study is important in terms of work conditions to determine the level of songs in music education courses as an effective tool to students give the name of human values and values and because of the lack of adequate work related training in the field of music education. It was determined 172 place where the emphasis of value in the verse lyrics in music textbooks in elementary school (1-4) in study result.It was determined that stress most "love" value, followed by "patriotism" value from the values under 27 title MEB values in educational instruction. Besides it was determined not given location to "fairness", "modesty", "empathy", "hospitality", "be polite" and "greetings" values at effectiveness of song music lessons, elementary school (1-4).

Last modified: 2016-02-10 22:38:53