ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy >>

Vol.2, No.3

Publisher: Salim Durukoglu

Publishing Date: 2020-06-25

 1. MİLLİ KORUNMA KANUNUNDA 1946 VE 1954 DEĞİŞİKLİKLERİ

  Authors: Yağmur HODANCI Hikmet Zeki KAPCI

 2. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ (AB) İLİŞKİLERİNDE 1990'LI YILLARIN ANALİZİ

  Authors: Diğdem SOYALTIN COLELLA

 3. YAPAY SİNİR AĞI VE REGRESYON İLE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE KİŞİ BAŞI GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA TAHMİNİ

  Authors: Şenay Hilal YILMAZ Burcu ÖZCAN

 4. E-SPOR: SPOR ENDÜSTRİSİNDE YENİ BİR EKONOMİ

  Authors: Ayşe DEMİR Kürşad SERTBAŞ

 5. KUTATGU-BİLİG’TEKİ MATEMATİK KAVRAMLARININ BİR ADAY MATEMATİK ÖĞRETMENİNE ANALİZ ETTİRİLMESİ

  Authors: Özlem ÇEZİKTÜRK

 6. ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Merve AKBAŞ Nilay GEMLİK Ramazan Özgür ÇATAR

 7. KOKU/BELLEK DEĞERLERDEN SÖZ NEFESİNE… RAYİHA ÇİÇEKLENMESİ ve “PİNHAN”…

  Authors: Fatih ARSLAN İ̇lker İŞLER

 8. RAŞİD DİVANINDA YER ALAN TARİH MANZUMELERİNİN TAHLİLİ

  Authors: Fatih GÜNAY

 9. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ORTADOĞU AĞIRLIKLI İSLAMCILIK POLİTİKASI

  Authors: Bahri Oğuzhan DEMİREZEN

 10. AŞIK VEYSEL'İN ŞİİRLERİNDE VEFA

  Authors: Seda GEDİK

 11. MODERN GRAFİK TASARIMDA FOVİZMİN ETKİSİ

  Authors: Emine YALUR

 12. OSMANLI ŞEM’HANELERİ VE MUMCU ESNAFI

  Authors: Neslihan ÜNAL

 13. ÂŞIK PAŞA’NIN GARİB-NAME’Sİ İLE HESİODOS’UN İŞLER VE GÜNLER ADLI ESERLERİNİN DİDAKTİK YÖNLERDEN KARŞILAŞTIRILMASI

  Authors: Ahmet ŞİMŞİR

 14. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİM VE UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Ersin KURNAZ Murat SERÇEMELİ

 15. ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ’NİN “DÜRDANE HANIM” ROMANI

  Authors: Mustafa KARABULUT Kenan TOHUMCU

 16. GENÇLİK VE AHLAKİ KAYITSIZLIK: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ KAYITSIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Authors: Nevzat GENCER

 17. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN KURUM BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

  Authors: Yasin KILIÇLI Abdullah OĞRAK

 18. SINIF ÖĞRETMENİ̇ ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİ̇ ARASINDAKİ̇ İLİŞKİNİN ALT BOYUTLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ̇

  Authors: Hasan AYDEMİR Yalçın KARALI

 19. KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Authors: Arif YILDIZ

 20. ARAP ve KAZAK TÜRK ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ANLAM BENZERLİKLERİ

  Authors: Gülgül KANSEİTOVA Nurzhan PARPİYEV Eleonora KANSEİTOVA

 21. TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARI BAĞLAMINDA “BANKER BİLO” FİLMİNİN İNCELENMESİ

  Authors: Erkan KAFA

 22. KONSTANTİNAPOL’ÜN FETHİ VE VEBA

  Authors: Ece YÜKSEL

 23. BÂKÎ ve NEDÎM DÎVÂNI’NDA İSTANBUL ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME

  Authors: Nilüfer KARADAVUT

 24. KÜRESEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Authors: Perihan EREN BANA

 25. ANFIS İLE DOĞALGAZ TALEP TAHMİNİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Authors: Eylem KALAYCI DEMİRCİ