ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SINIR-ÖTESİ ŞİRKET SATIN ALMALARINDA SATIN ALMA ORANI İLE HEDEF ŞİRKETİN HALKA AÇIK OLMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Journal: Journal of Economics Business and Political Researches (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1-10

Keywords : Sınır-ötesi Şirket Satın Almaları; Halka Açık Şirketler; Cross-border Acquisitions; Public Target Companies;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Öz: Sınır-ötesi gerçekleştirilen satın almalarda hedef şirketin yüzde kaçının satın alınması gerektiği konusu kritik bir karardır. Ne oranda satın alma yapıldığının hem riskleri hem de getirileri vardır. Dolayısıyla firmaların başarılarını ve hayatta kalmalarını etkiler. Bu çalışmanın amacı ise, hedef şirketin halka açık olmasının satın alma oranı üzerindeki etkisini incelemektir. Buna göre, 2006-2015 yılları arasında 23 farklı ülkeden alıcı firmanın Türkiye'de gerçekleştirdiği şirket satın alma faaliyetleri incelenmiştir. Bu bağlamda 113 satın alma faaliyeti belirlenmiş ve hedef şirket halka açık ise daha az oranda satın alma yapıldığı görülmüştür. Abstract: The question of what percentage of the target company should be acquired in cross-border acquisitions is a critical decision. The percentage of equity sought has both risks and returns. Therefore, it affects the success and survival of the companies. The purpose of this study is to examine the impact of the target company's public status on the percentage of equity sought. According to this, acquisition activities between 2006 and 2015 performed by companies from 23 different countries in Turkey were examined. In this context, 113 acquisition activities have been identified. If the target company has public status, acquirer companies prefer buying partial acquisition to full acquisition.

Last modified: 2017-04-09 22:29:28