ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Oğuz Kağan Destanındaki İktidar Yapısı

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 183-192

Keywords : Oğuz Kağan Destanı; İ�ktidar; Türkler.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Oğuz Kağan Destanı 13. ve 14. yüzyıldan kalma yazılı metinleri ile elimize ulaşmıştır. Daha öncesindeki bir yazılı metin elimizde bulunmamasına rağmen bu destanın Türklerin kadim zamanlarından bu yana anlatıla gelen bir destan olduğu kesindir. İ�slam'dan sonra bu destana tabii ki İ�slamî� unsurlar da eklenmiştir. Bu destanda bir kahraman ve lider olarak Oğuz Kağan'ın serüveni anlatılırken aynı zamanda da o dönemdeki Türklerin zihinlerindeki iktidar olgusuna ve iktidar yapılanmasına dâir deliller kaçınılmaz olarak ortaya konmuştur. Bu makalenin amacı bu destanın en eski iki metninin tercümelerini esas alarak bu iktidar unsurlarının neler olabileceğine dâir düşüncelerin ortaya konulmasıdır.

Last modified: 2017-05-02 20:49:45