ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Eynesil: Tarihçesi ve Ad Menşei

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 193-211

Keywords : Eynesil; Eyne/-sî� adı; 1071 Malazgirt; 1461 Trabzon’un fethi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkiye'de birçok yerleşim yerinin ad menşei ve tarihçesi az ya da yanlış bilinmektedir. Bu tabloyu oluşturan ana etken, tarihin akışındaki mevcut kronolojik akışı takip etmek yerine ideolojik varsayımlarla birtakım rivayetlerin “kaynak” olarak ön planda tutulmasıdır. Gerçeğe en yakın sonuca ulaşabilmek için, ad menşei araştırılacak olan yerin öncelikli olarak tarihçesinin bilinmesi gerekir. Ardından, söz konusu yerin coğrafi, fiziki ve sosyal karakteristiğinin öğrenilmesi gerekir. Bu çalışmada, tarihçesi az ve ad menşei yanlış bilinen bir yer olan Giresun'un Eynesil ilçesine yönelik inceleme yapılacaktır. Yazılı ve sözlü verilerin kritiğinden sonra, gerçeğe en yakın sonuç ortaya konularak, mevcut eksik ve yanlış bilinenlerin doğrulanması yönünde önerilerde bulunulacaktır. Ö� zellikle yöredeki Türk varlığının 1071 Malazgirt Savaşı sonrasındaki akınlara indirgenmesine yönelik tezlere karşı veriler sunulacaktır. Eski çağlardan itibaren yöreyi Yunan topluluklarının iskan sahası olarak gösteren ve buna dayanarak Eynesil adını Yunanca ile ilişkilendiren tezlere belgesel verilerle yanıt üreten bu çalışma, söz konusu eksiklik ve yanlışlığın giderilmesi amacıyla yapılmıştır.

Last modified: 2017-05-02 20:51:58