ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN)'NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 149-161

Keywords : Cyprinus carpio; yaş tayini; kemiksi yapı; omur;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, Samsun İl sınırları içerisinde yer alan Altınkaya ve Derbent baraj gölleri ile Bafra Balık Gölleri'nde yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 populasyonlarına ait toplam 394 bireyde pul, omur, utrikular (lapillus) ve lagenar (asteriskus) otolitler, dorsal ve anal yüzgeç ışını kesitleri, operkül ve suboperkül olmak üzere sekiz kemiksi yapı yaş belirleme amacıyla değerlendirilmiştir. Ön incelemelerden sonra lapillus ve suboperkülün yaş tayinine uygun olmadığı tespit edilmiş ve analizlerden çıkarılmıştır. Diğer kemiksi yapılar bir okuyucu tarafından 3 kez okunmuştur. Kemiksi yapıların güvenilirliğinin karşılaştırılmasında ortalama yaş, yüzde uyum, ortalama yüzde hata ve değişim katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak, Cyprinus carpio'nun üç populasyonunda yaş tayini için en ideal kemiksi yapının omur olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Cyprinus carpio, yaş tayini, kemiksi yapı, omur EVALUATION OF DIFFERENT BONY STRUCTURES FOR AGE DETERMINATION OF COMMON CARP, Cyprinus carpio L., 1758 Abstract: In this study, eight bony structures such as scale, vertebra, utricular (lapillus) and lagenar (asteriscus) otoliths, dorsal and anal fin rays, opercle and subopercle of total 394 individuals belonging Cyprinus carpio L., 1758 populations inhabiting Altınkaya and Derbent dam lakes, and Bafra Fish Lakes were evaluated for age determination. After preliminary examination, it was determined that lapillus and subopercle were not available for age estimation. Therefore, these bony structures were excluded from age analysis. Other bony structures were interpreted three times by one reader. Mean age, percent agreement (%), average percent error (%) and coefficient of variation (%) were used to compare the reliability of bony structures. Consequently, vertebra was determined as the most reliable bony structure for age estimation in three populations of Cyprinus carpio L., 1758. Key words: Cyprinus carpio, age determination, bony structure, vertebra

Last modified: 2017-08-01 22:17:03