ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YAŞAM VERİLERİNİN META-ANALİZİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 211-218

Keywords : Meta-analizi; yaşam analizi; retroperitoneal sarkomlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bir olay zamanı ile ilgilenen ve durdurulmuş veri içeren çalışmaları birleştirmek için özel yöntemlere ihtiyaç vardır. Çalışmada yaşam verilerinden elde edilen sonuçları birleştiren farklı yaklaşımlar incelenmiş ve retroperitoneal sarkomlarla ilgili yapılan makalelerden elde edilen verilere meta-analizi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, tümörün rezeksiyon tipi, tümör grade'i, tümör boyutu, başvuruda tümörün konumu ve cerrahi sınırların konumu değişkenlerinin retroperitoneal sarkomlar için önemli değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Meta-analizi, yaşam analizi, retroperitoneal sarkomlar META-ANALYSIS OF SURVIVAL DATA Abstract: Special methods are needed if one wishes to combine studies whose outcome of interest is time to an event, and data is censored. In this study, several different approaches to combining survival data are investigated. Meta-analysis is applied to data from the papers about retroperitoneal sarcomas. The application results show that the resection type, grade, size and presentation status of the tumor and surgical margin variables are important for retroperitoneal sarcomas. Key words: Meta-analysis, survival analysis, retroperitoneal sarcomas

Last modified: 2017-08-01 22:17:03