ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BALKANLARDA KOMİTACILIK VE ÇETECİLİK: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MECLİS-İ MEBUSAN OTURUMLARINDA YAPILAN TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2825-2846

Keywords : Balkanlar; Meclis-i Mebusan; komitacılık; çetecilik; siyasi af; Bulgarlar; Rumlar; Sırplar; Ulahlar; İttihatçılar;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

19. Yüzyılda Balkanlarda ortaya çıkan komitacılık ve çetecilik hareketleri, millet ve mezhepsel nedenlerinden dolayı bölgedeki çatışmaları artırmıştır. Bu çatışmalar, II. Meşrutiyetin ilanı ile bir süre durmuştur. Bu süre içerisinde Meclis'te çözüm öneri ve yolları tartışılmıştır. Bu tartışmalara gayrimüslim milletvekillerinin önergeleri ve kendi aralarındaki kavgaları damgasını vurmuştur. Meclise sunulan önergelere, dönemin Dâhiliye Nazırı, cevap vermiştir. Bununla birlikte, bölgenin Müslim ve Gayrimüslim milletvekilleri, olaylar hakkında Meclisi bilgilendirmişlerdir. Ele aldığımız bu konu, meclis zabıt cerideleri ve diğer kaynaklardan faydalanarak ortaya konulmuştur. II. Meşrutiyetin ilanından sonra oluşan özgürlük ortamında mecliste, üç oturumda tartışılmıştır. Bu oturumlarda konu ve uygulanan politikalar, uzun uzadıya tartışılmış ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir.

Last modified: 2018-01-19 16:55:57