ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İstanbul’a Gelen Yabancı Turistlerin Sanık Olarak Müdahil Oldukları Asayiş Suçlarına Yönelik Bir Araştırma

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 105-127

Keywords : Turist; Sanık; Suç; İstanbul.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İstanbul'a gelen yabancı turistlerin sanık “şüpheli” olarak müdahil oldukları asayiş suçlarını türlerine ve ilçelere göre analiz etmektir. Araştırmanın kapsamını, 2010 yılında İstanbul'a gelen yabancı turistler oluşturmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü'nden elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Buna göre, 2010 yılında İstanbul'a gelen yabancı turistlerden 1,186'sı bir asayiş suçuna sanık olarak müdahil olmuştur. Turistlerin asayiş suçlarına sanık olarak müdahil olduğu ilçelere bakıldığında ise Fatih ilçesi %49.83 ile ilk sırada yer almaktadır. Turistlerin sanık olarak müdahil oldukları asayiş suç türlerine bakıldığında ise %25.46 sahtecilik ve %23.86 ile kaçakçılık suçları ilk iki sırada yer almaktadır.

Last modified: 2018-03-28 01:32:04