ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Статистичний аналіз і прогнозування безробіття в Україні

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 36)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 106-111

Keywords : ринок праці; безробіття; сезонна декомпозиція; мультиплікативна модель; прогнозування.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проведено ретроспективний аналіз зареєстрованого безробіття в Україні, досліджено його причини і фактори, які впливають на динаміку безробіття. Зроблено аналіз динаміки чисельності зареєстрованих безробітних за одинадцять років методом сезонної декомпозиції. За допомогою методу Бокса-Дженкінса побудовано прогноз часового ряду щомісячної зміни чисельності зареєстрованих безробітних і довірчий інтервал для прогноз-них значень.

Last modified: 2018-07-12 01:59:31