ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Кредитні ноти в механізмі залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 33)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 115-119

Keywords : кредитна нота; кредитний дериватив; дефолт; пул активів; трастова компанія; кредитний захист; боргові фінансові інструменти;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті визначено економічну природу та механізм функціонування CLN у розрізі ефективного залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках і перерозподілу кредитного ризику. Доведено, що появу кредитних нот обумовлено процесами секʼюритизації кредитів. Досліджено особливості залучення капіталу і мінімізації кредит-них ризиків через механізм функціонування CLN. Розглянуто інвестиційну складову CLN. Визначено переваги CLN порівняно з іншими інструментами залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках.

Last modified: 2018-07-17 04:18:08