ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRAP BORDÜRLERİNDE TEZYİNAT Tiled Mihrabs Decorations in the Period of Anatolian Seljuks on the Edge of Borders

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 201-228

Keywords : Tezyinat; Anadolu Selçuklu; Bordür; Geometrik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Anadolu Selçuklu dönemine (1071-1308) ait mihrap elemanlarından olan bordür tezyinatı ele alınmıştır. Selçuklular 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu'ya geldiklerinde karşılaştıkları taş, ahşap, alçı v.b. bir çok malzemeyi kullanarak Orta Asya'da uyguladıkları tezyini geleneği burada çini malzeme kullanarak uygulamış ve devam ettirmişlerdir. Çalışmada mihrabın kavram olarak incelenmesinin yanı sıra, tarihsel gelişimi hakkında kısa bilgiler verildikten sonra bordür tezyinatı kapsamlı bir biçimde ele alınarak ve bordürler kendi içinde sayılarına göre gruplandırılarak, üzerlerindeki çini süslemelerin detaylı anlatımlarına yer verilmiştir. Süslemeler genellikle mozaik çini tekniğinde hazırlanmış az da olsa alçı ile çininin bir arada kullanıldığı örneklere de yer verilmiştir. Fotoğraflarla desteklenen çalışmamız bir değerlendirme ile neticelendirilmiştir.

Last modified: 2018-07-24 22:48:31