ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Напрями управління державного боргу України в сучасних умовах

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 121-125

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проаналізовано напрямки управління державного боргу в національній економіці в умовах нестабільності міжнародних фінансових ринків і підвищення вартості державних запозичень. Обґрунтовано органи, які беруть безпосередню участь в управлінні державного боргу. Досліджено реальний стан державного і гарантованого державою боргу, в тому числі в розрізі валют погашення, окреслено причини його виникнення. Визначено основні заходи, які доцільно здійснити з метою оптимізації державного боргу України.

Last modified: 2018-08-21 22:43:20