ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınlarında Bilimsel Yoğunlaşma ve Ağyapılar

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 36-53

Keywords : Bibliyometri; Sosyal Ağ Analizi; Süleyman Demirel Üniversitesi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bibliyometrik analiz, hem kurumsal düzeyde hem de ülke düzeyinde bilimsel araştırma ve yayın politikalarının oluşturulmasında kullanılan önemli bir araçtır. Bütün önemli bilim göstergeleri, ağırlıklı olarak, yayın-atıf istatistikleri ve gelişmiş bibliyometrik yöntemler ile elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kurulduğu tarihten (1992) itibaren 2016 yılına kadar SCI, SSCI ve AHCI endekslerine giren yayınları bibliyometrik özellikleri açısından sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmektedir. Araştırmanın amacı, 1992-2016 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi adresli yapılan yayınların yoğunlaştığı alanların, bilimsel çalışmalarda öne çıkan araştırma eğilimlerinin, yurt içi ve yurt dışında işbirliği yapılan üniversiteler ve kurumların belirlenmesidir. Çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ürettiği yayınların değerlendirilmesi amacıyla ortak yayın yapılan kurumlar, ortak yazar ağları ve bilim alanları kümeleri CiteSpace ve UCINET sosyal ağ yazılımları aracılığıyla görselleştirilmiştir. Ayrıca, merkezilik ölçütlerine göre ağ yapılar içerisinde güçlü konuma sahip kurumlar ve araştırma alanları belirlenerek, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bilimsel yayın politikası oluşturma çabalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.Abstract: Bibliometric analysis is an important tool to create scientific research and publication policies at both institutional and country level. All major scientific indicators are predominantly based on information obtained through publication and citation statistics and advanced bibliometric methods. In this study, the publications Süleyman Demirel University in SCI, SSCI and AHCI indexes from the date of 1992 until 2016 are evaluated by social network analysis method in terms of bibliometric characteristics. The aim of the research is to determine the areas concentrated on the publications of Süleyman Demirel University between 1992 and 2016, the research trends that stand out in scientific studies, and the universities and institutions that collaborate in the country and abroad. Co-authored networks and collaborative research groups were visualized by CiteSpace and UCINET social networking software to evaluate the publications produced by Süleyman Demirel University. Furthermore, it is aimed to contribute to the efforts of create a scientific publication policy in Süleyman Demirel University, by determining institutions and research areas with strong positions within network structures according to centrality measures.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04