ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

0-8 MeV Enerji Bölgesinde 13C(α,n)16O Reaksiyonu için Astrofiziksel S-Faktörlerin Hesaplanması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 25-28

Keywords : 13C; Tesir Kesiti; S-Faktör;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Reaksiyon tesir kesiti bir nükleer reaksiyonun gerçekleşme olasılığını ifade eder. Ayrıca Reaksiyon tesir kesiti verileri çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 13C(α,n) 16O reaksiyonunun kesitlerini, 0-8 MeV enerji  aralığında  hesap edilmiştir. Bu teorik hesaplarda, TALYS 1.8 kodları kullanıldı. Ayrıca düşük enerjilerde reaksiyon olasılığını açıklayan Astrofiziksel S-faktörleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarımızın sonuçları, EXFOR veri tabanından elde edilen deneysel veriler açısından kontrol edildi. Kimyasal elementlerin kökeni, modern fiziğin doğmasından bu yana nicel çalışmalara konu olmuştur,  On yıllar boyunca, deneysel araştırmacıların, teorik parçacık ve nükleer fizikçilerin yanı sıra kozmologların, astrofizikçilerin ve astronomların ilgisini çekmiştir. 13C(α,n) 16O reaksiyonu, s-sürecinin ana bileşeni olarak 90<A<208 kütle aralığındaki çoğu çekirdeğin üretim sürecinden sorumlu olan nötron kaynağıdır. Özellikle model hesaplamalarının doğruluğunun test edilmesi için düşük enerji bölgesindeki değişimin bilinmesi önemlidir.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04