ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Singüler Özfonksiyonlar Yöntemi ile Lineer-Kuadratik Anizotropik Saçılmalı Yarı-Uzay Albedo Hesaplamaları

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 144-153

Keywords : Lineer-kuadratik anizotropik saçılma; CN denklemleri; Singüler özfonksiyonlar yöntemi; Yarı-uzay albedo;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada tek-hızlı nötron transport teoride çalışılan lineer-kuadratik anizotropik saçılma fonksiyonu için sonsuz ortam Green fonksyionu edilmiş ve yarı-uzay albedo hesaplamaları için Singüler özfonksiyonlar yönteminde kullanılmıştır. Elde edilen sayısal sonuçlar Modified FN (HN) yöntemi sonuçları ile tamamen uyumludur.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04