ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

151,153Eu İzotoplarında (p,n) ve (p,3n) Reaksiyonları için Tesir Kesiti Hesaplamaları ve Seviye Yoğunluğu Modellerinin İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 132-143

Keywords : Tesir kesiti; Seviye yoğunluğu; TALYS 1.8; EMPIRE 3.2; Evropiyum;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Evropiyum; ince süperiletken yapıların üretilmesi, televizyon ve monitörlerde renklerin elde edilmesi, biyomedikal uygulamalar, brakiterapi ve nükleer reaktör kontrol çubukları gibi farklı alanlarda kullanılan lantanit grubu bir metaldir. Bu çalışmada; deneysel verilere ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılmak amacıyla geliştirilmiş teorik nükleer reaksiyon modelleri kullanılarak, 151,153Eu izotoplarının (p,n) ve (p,3n) reaksiyonlarındaki tesir kesiti hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Tesir kesiti; deneysel olarak ölçülebileceği gibi, bunun mümkün olmadığı durumlarda teorik olarak da hesaplanabilmektedir ve en basit şekilde bir reaksiyonun meydana gelme olasılığını ifade eden değer olarak tanımlanabilir. Hesaplamalar; farklı teorik modellerin kullanılabilmesi amacıyla geliştirilmiş olan bilgisayar destekli TALYS 1.8 ve EMPIRE 3.2 kodlarında denge ve denge-öncesi modeller seçilerek gerçekleştirilmiştir. Deneysel veriler ile en uyumlu sonuçları üreten model, göreli varyans analizi ile tespit edilmiştir ve farklı seviye yoğunluğu modellerinin hesaplamalara etkileri araştırılmıştır. Elde edilen teorik hesaplama sonuçları, Uluslararası Deneysel Nükleer Veri Kütüphanesi (EXFOR) veri tabanından alınan deneysel veriler ve TENDL 2017 veri tabanından alınan teorik değerler ile karşılaştırılmıştır.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04