ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Gama ile ışınlanmış karvedilol ilacının EPR tekniği ile 295 Kelvinde incelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 83-89

Keywords : Elektron Paramanyetik Rezonans; Serbest Radikaller; gama ışınlaması;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada kardiovasküler tedavisinde kullanılan karvedilol ilacının gama ile ışınlanmasının ardından yapısında oluşan serbest radikaller 295 Kelvinde incelendi. Işınlanmamış toz halindeki karvedilol örneğinde herhangi bir EPR sinyali gözlenmezken, ışınlanmış örneklerin belirgin sinyaller sergiledikleri belirlendi. Işınlanmış örneklerde, ışınlama dozuna bağlı olarak EPR sinyallerinin belirgin artış gerçekleşti. Örneğin artan radyasyon dozuna bağlı sinyal şiddetindeki artışı tanımlayan matematiksel denklemler ve korelasyon katsayıları hesaplandı. Sonuçların mevcut literatür verileri ile uyum içinde olduğu tespit edildi.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04