ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

4 - ((4- (tert-bütil) benziliden) amino)-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on’un X-ışını ve Teorik Çalışmaları

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 108-120

Keywords : Schiff bazı bileşikleri; YFK ve HF hesaplamaları; X-ışını Difraksiyonları;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

:[4-((4-(tert-bütil) benziliden) amino)-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on kristalinin moleküler yapısı ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri tek kristal X-ışını kırınımı, FT-IR, UV ve kuantum mekaniksel yöntemleri kullanılarak araştırıldı. Bu çalışmada incelenen bileşik Schiff bazı bileşiktir ve bileşik monoklinik kristal sisteminde kristalleşmiştir, uzay grubu ise I2/ a'dır. Molekül düzlemsel değildir. Kristal yapı moleküller arası C-H…π etkileşimleri ile stabilize edilmiştir. Teorik olarak, Yoğunluk Fonksiyonel Kuramı (YFK) ve Hartree-Fock Roothann (HF) yöntemi kullanılarak araştırılmış ve deneysel sonuçları ile karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu iki teorik hesaplama sonucunun deneysel sonuçlar ile örtüştüğü gözlendi. YFK ve HF yöntemi hesaplamalarında B3LYP / 6-31G +d baz seti ve Berny yöntemi kullanıldı.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04