ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Необхідність соціалізації малого бізнесу в Україні

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 30-34

Keywords : соціальна відповідальність бізнесу; малий бізнес; конкурентні позиції; зобов’язання;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність досліджуваної теми зумовлена нагальною необхідністю підвищення рівня соціальної відповідальності діяльності суб'єктів малого бізнесу в Україні. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу в діяльність вітчизняних малих підприємств. Мета – дослідження питання підвищення соціальної функції суб'єктів малого бізнесу України. Базовими принципами дослідження виступають системний та порівняльний методи, використані інституціональний та структурно-функціональний підходи. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні необхідності підвищення соціальної відповідальності діяльності вітчизняних малих підприємств. Як висновок наводиться необхідність активізації соціальної функції в діяльності малих підприємств. На практиці це сприятиме вирішенню соціальних проблем в країні, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних малих підприємств та створенню позитивного іміджу українського малого бізнесу

Last modified: 2019-08-27 06:25:21