ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Перспективи розвитку інтернет-маркетингу, як унікального інструменту для просування продукту

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 45-49

Keywords : інтернет-маркетинг; споживання; інформація; просування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність досліджуваної теми зумовлена динамікою росту Інтернет-сектору маркетингу що стрімко прогресує. Важливість та доцільність використання його потенціалу неможливо переоцінити в сучасних умовах. Предметом дослідження є аналітичні та прикладні аспекти розвитку інструментів маркетингу. Мета – дослідження розвитку бази, та інструментів просування продукту у всесвітній мережі Інтернет. Базовими принципами дослідження виступають аналітичний, системний та порівняльний методи, використані інформаційний та аксіологічний підходи. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні процесу розвитку сфери використання глобальної інформаційної мережі з урахуванням особливостей розвитку інформаційної сфери в світі. Як висновок наводиться необхідність розробки і використання коштів та інструментів інтернет-маркетингу, як складової маркетингової діяльності практично будь-якого підприємства, метою якого є ефективна діяльність на рику. Стверджується роль Інтернет-маркетингу, як невід'ємного інструменту, який безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємства і результати його діяльності

Last modified: 2019-08-27 06:28:00