ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Формування стратегії підприємства в умовах сучасних інноваційних трансформацій

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 50-59

Keywords : інноваційна діяльність; економічний розвиток; підприємництво; формування стратегії;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність досліджуваної теми зумовлена нагальною необхідністю підвищення рівня інноваційності виробничого потенціалу вітчизняного підприємництва з огляду на визначальну роль інновацій в розвитку економіки країни. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування і реалізації стратегій підприємств. Мета – дослідження питання стратегічного розвитку вітчизняних підприємств в умовах сучасних інноваційних трансформацій. Базовими принципами дослідження виступають історичний, системний та порівняльний методи, використані інституціональний та структурно-функціональний підходи. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні процесу стратегічного розвитку підприємств з урахуванням особливостей розвитку інноваційної діяльності в Україні. Як висновок наводиться необхідність активізації інноваційної діяльності вітчизняного підприємництва із впровадженням актуальних стратегій розвитку. На практиці це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української економіки та прискорить процес інтеграції країни в світове господарство

Last modified: 2019-08-27 06:29:20