ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Управління запасами промислового підприємства на основі логістичного підходу

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 60-66

Keywords : логістика; логістичний підхід; запаси; матеріальний потік; управління запасами;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що в умовах нестабільної ситуації в країні та жорсткої конкуренції на ринку для промислових підприємств все більшого значення набуває проблема раціонального управління виробничими ресурсами. Ця тема є також актуальною й через те, що якість управління запасами на підприємстві справляє визначальний вплив на конкурентоспроможність підприємства та його фінансові результати. Предметом дослідження є економічні відносини, що складаються в процесі управління матеріальними запасами промислового підприємства. Метою дослідження є пошук науково обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності управління матеріальними запасами промислових підприємств. Базовими принципами дослідження виступають принцип причинності та об'єктивності, системний та порівняльний методи, інституціональний та структурно-функціональний підходи. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні можливих шляхів вдосконалення системи управління запасами на вітчизняних промислових підприємствах. Як висновок пропонується використовувати логістичний підхід в управлінні запасами на підприємствах та наводяться можливі варіанти систем, що можуть бути використані у практичній діяльності. На практиці це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств та покращить їх фінансові результати

Last modified: 2019-08-27 06:30:21