ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Показники виміру ефективності управління ланцюгами постачань

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 67-71

Keywords : управління ланцюгами постачань; принцип «витягування»; оборотність запасів; логістичне управління; складська облікова одиниця;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальним питанням для внутрішнього менеджменту промислового підприємства є необхідність оцінки ефективності управління ланцюгами постачань. Управління таким ланцюгом і його окремими ланками має одночасно забезпечувати якісне задоволення потреб споживачів і мінімізацію логістичних витрат. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні аспекти управління ланцюгами постачань. Мета – проаналізувати показники ефективності управління ланцюгами постачань як єдиної системи. Теоретичною основою дослідження складають методи наукового пізнання та порівняльний метод, застосовано структурно-функціональний і системний підходи. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні процесу управління ланцюгами постачань в умовах мінливого зовнішнього середовища. Запропоновано використання сучасних принципів управління ланцюгами постачань для забезпечення життєздатності вітчизняних промислових підприємств

Last modified: 2019-08-27 06:31:06