ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Оптимізація логістичних процесів на складі промислового підприємства

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 72-80

Keywords : оптимізація; логістичні процеси; склад; складські операції; матеріальні ресурси; ABC-аналіз; система WMS; система «pick-to-light»;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У сучасних умовах господарювання промислових підприємств особливу увагу привертають питання, що пов'язані з оптимізацією їх діяльності. Враховуючи, що умовою безперервного перебігу виробничих процесів на будь-якому підприємстві є створення певних запасів матеріальних ресурсів, питання оптимізації логістичних процесів саме на складі набуває все більшої актуальності. Серед найбільш проблемних зон у сфері складської логістики, що потребують оптимізації, можна виокремити такі напрямки, як незадовільний рівень системи обліку та інформаційного забезпечення складів, відсутність можливості оперативного обміну інформацією між усіма учасниками процесу, недостатній рівень контролю за рухом ресурсів, низький рівень автоматизації складських робіт, відсутність ведення статистики й аналізу, що унеможливлює прогнозування основних показників тощо. Предметом дослідження є економічні відносини, що складаються в процесі управління діяльністю складу промислового підприємства. Метою статті є пошук науково обґрунтованих пропозицій щодо шляхів організації та оптимізації логістичних процесів на складі. Базовими принципами виступають принцип причинності та об'єктивності, системний та порівняльний методи, інституціональний та структурно-функціональний підходи. Наукова значущість статті полягає в дослідженні можливих шляхів вдосконалення системи управління діяльністю складу на промислових підприємствах. Як висновок пропонується використовувати рекомендації закордонних фахівців, узагальнену схему оптимізації логістичних процесів на складі та варіанти методик, що можуть бути використані у практичній діяльності підприємств. На практиці це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та покращить їх фінансові результати

Last modified: 2019-08-27 06:32:03