ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sawada-Kotera Denkleminin Nümerik Yöntemlerle Çözümü ve Çözümlerin Karşılaştırılması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 256-268

Keywords : Çizgiler Yöntemi; Ağsız Yöntemler; Radyal Baz Fonksiyonları;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hesaplama biliminde bilgisayarın etkili ve verimli kullanılması ile beraber kısmi türevli diferansiyel denklemleri çözebilmek için kaynaklarda çok çeşitli metotlar sunulmuştur. Bu metotların bazıları analitik metot çözümü bulurken bazıları algoritma tabanlı yaklaşık çözümü bulan metotlardır. Bu çalışmada, Sawada-Kotera denklemi çizgiler metodu ve radyal baz fonksiyonları yardımı ile ağsız çizgiler metodu kullanılarak çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar üzerinden de bu iki metot karşılaştırılmıştır. 

Last modified: 2019-12-18 16:01:23