ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Nar (Punica granatum L.) Çeşitlerinin SSR Markörleri ile Moleküler Karakterizasyonu

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 345-351

Keywords : Moleküler karakterizasyon; Markör; SSR; Nar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Nar, Lythraceae familyasına ait tropik ve subtropik iklim kuşağında yetiştirilen bir meyve olarak bilinmektedir. Çalışma kapsamında Akdeniz Bölgesi Antalya ilinde yer alan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden 10 çeşit nar ve küçük özel mülk bahçesinden 1 çeşit nar alınarak moleküler analizler için kullanılmıştır. Bu amaçla genotiplere ait numuneler uygun koşullarda alındıktan sonra moleküler analizleri gerçekleştirilmiştir. SSR markörleri ile yapılan analizler sonucunda UPGMA kümeleme metoduna göre nar çeşitleri arasında iki ana grup ortaya çıkmış ve %65 oranında benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. İlk ana grup kendi içinde 4 alt gruptan meydana gelmiştir. İlk alt grupta Hicaz, ikinci alt grupta Aşınar, Batem Onur, Ernar, Batem Hicaz, üçüncü alt grupta Beynarı ve dördüncü alt grupta Batem Esin, Batem Yılmaz ve Ekşilik yer almıştır. İkinci ana grup 2 alt gruba ayrılmış olup Katırbaşı ile Fellahyemez farklı gruplarda yer almaktadır. Batem Onur ve Ernar çeşitlerini birbirlerinden ayırt edecek polimorfizmler üretilemediğinden bu iki çeşit bir arada gruplanmıştır. Hicaz, Beynarı, Ekşilik, Katırbaşı ve Fellahyemez çeşitleri tek başına bir alt grup oluşturmuştur. Çalışmada Aşınar ve Batem Onur-Ernar, Batem Esin ve Batem Yılmaz arasında yakın genetik benzerlik olduğu gözlemlenmiştir. Nar türüne ait SSR bulgularının, gelecekteki ıslah ve koruma çalışmalarında kullanılabilecek en uygun genotiplerin belirlenmesine yardımcı olacağı beklenmektedir. 

Last modified: 2019-12-18 16:01:23