ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kültür Minekop Balığının (Umbrina cirrosa Linnaeus, 1758) Radyolojik Risk Değerlendirmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 269-275

Keywords : Minekop; Su ürünleri yetiştiriciliği; Doğal radyoaktivite; HPGe; Umbrina cirrosa;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Muğla bölgesinde yetiştirilen minekop balığının kas dokusunda doğal radyonüklit (226Ra, 232Th ve 40K) konsantrasyonları ölçülerek radyolojik risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla yetiştiriciliğin yapıldığı çiftlikten porsiyonluk balıklar hasat sonrası alınarak kas dokuları ayrılmıştır. Numunelerin yüksek çözünürlüklü germanyum dedektörü ile gama spektrometrik ölçümleri gerçekleştirilmiş ve radyolojik risk faktörleri hesaplanmıştır. Çiftlikte yetiştirilen minekop balıklarının yenilebilen kısımlarında 226Ra aktivitesinin 0,63 ile 4,60 Bq kg-1, 232Th aktivitesinin 0,29- 4,14 Bq kg-1 ve 40K aktivitesinin 133,19 – 160,57 Bq kg-1 aralığında değiştiği gözlenmiştir. Örneklerin radyum eşdeğer aktivitesi ve yıllık etkin doz ortalamaları sırasıyla 13,79±0,62 Bq kg-1 ve 4,96±0,07µSv y-1 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular kültür koşullarında yetiştirilen minekop balıkları için referans oluşturması bakımından önemlidir. 

Last modified: 2019-12-18 16:01:23