ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

N-Alkillenmiş Tetrazol Türevi Bileşiklerin Absorpsiyon, Dağılım, Metabolizma ve Atılım (ADME) Özelliklerinin Araştırılması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 384-394

Keywords : Heterosiklik Bileşik; Tetrazol; ADME; Farmakokinetik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tetrazoller heterosiklik bileşiklerdir. Tetrazol halkası içeren bileşikler, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antialerjik, antiülser, antikonvülsan, antiinflamatuar, antitüberküloz gibi farmakolojik etkinliklerinden dolayı ilaç sentezinde sıklıkla kullanılır. Tetrazol türevi bir ilaç olan Losartan yüksek tansiyon, Tomelukast astım tedavisinde kullanılır. Bu çalışmada, aromatik halkalar içeren N-alkillenmiş tetrazol türevleri sentezlendi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatıldı. Aynı zamanda, sentezlenen moleküllerin ADME (absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve atılım) özellikleri in silico olarak incelendi. Teorik olarak, bileşik 4a, 4b ve 4c'nin ince bağırsağından absorpsiyon yüzdeleri hesaplandı ve sırasıyla 93,95, 93,95 ve 90,77 gibi çok yüksek değerler bulundu. Tetrazol halkasını içeren bu bileşikler, merkezi sinir sistemini etkileyecek moleküller için önemli bir özellik olan kan beyin bariyerini kolayca geçerler. Bu nedenle, bu bileşiklerin antidepresan ilaçların sentezi için iyi adaylar oldukları söylenebilir.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23