ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Toprak Gazı Radon Konsantrasyon Seviyesi ile Örnekleme Noktasının Akşehir Fay Hattına Uzaklığı Arasındaki İlişki

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 402-407

Keywords : Toprakta radon; Fay hattına uzaklık; Akşehir fay hattı; Afyonkarahisar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Radon, kaya tabakasında bulunan uranyumun bozunum zinciri içinde oluşan tatsız, kokusuz, renksiz radyoaktif bir soy gazdır. Radon gaz halinde olduğu için, uranyum ve radyum olan ana radyonüklidlerinden daha hareketlidir. Bu yüzden, radon, toprak granülleri arasındaki gözeneklerden, kayadaki açıklıklar, çatlaklar ve kırıklardan kaçmasıyla toprağı ve kayaları kolayca terk edebilir. Bu özelliklerden dolayı, radon konsantrasyon seviyelerindeki değişiklikler genellikle sismolojik amaçlar için kullanılır. Bu çalışmanın amacı, Akşehir fay hattındaki toprak gazında radon aktivite konsantrasyonuyla örnekleme noktalarının fay hattına olan dik uzaklığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, radon aktivite konsantrasyonları altı aylık dönemde 10 örnekleme noktasında aylık olarak belirlenmiştir. Tüm örnekleme noktaları için anlamlı bir korelasyon görülmemesine rağmen, yalnızca altı örnekleme noktası dikkate alındığında 0.96'lık bir korelasyon katsayısı elde edilmiştir.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23