ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДЕМІНУТИВИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 71-81

Keywords : здрібніло-пестливі суфікси; демінутив; мова ЗМІ; експресивність; пейоративне значення; мейоративне значення; тематична група.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто вживання демінутивів у мові української періодики початку ХХІ століття. Зроблено огляд досліджень мовознавців та узагальнено інформацію щодо функціонування цієї групи слів в українській мовній системі. Описано способи творення зменшувальних утворень та визначено сферу їхнього вживання. З'ясовано, що ці слова належать до розмовного стилю сучасної української мови, але вони широко проникають у мову публіцистики. На прикладі із текстів друкованих ЗМІ проаналізовано використання демінутивів різних тематичних груп, які характеризують владу, описують українсько-російські відносини та проходження війни на Сході України; окреслено значення слів, котрі виконують різну роль у публіцистичних текстах: підкреслюють негативне ставлення автора до кого- чи чого-небудь, надаючи тексту іронічного чи глузливого відтінку, або позитивне ставлення, що проявляється через симпатію та доброзичливе ставлення автора. Підсумовано, що питання вживання демінутивів у вітчизняних ЗМІ не вичерпане та потребує подальшого дослідження.

Last modified: 2020-03-03 22:21:01