ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ» МАГІСТРАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 46-57

Keywords : основи ділової комунікації; курс навчання; комунікативні навички; магістри; бізнес-сфера; професійний розвиток.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкривається процес організації вивчення курсу «Основи ділової комунікації» магістрами філологічних спеціальностей. У зв'язку з мобільністю студентів, а також глобалізацію міжнародних ділових контактів, стає актуальною проблема підготовки майбутніх фахівців до іншомовного ділового спілкування. Наголошено, що в результаті вивчення курсу «Основи ділової комунікації» студенти мають отримати добре сформовані професійно-спрямовані комунікативні навички, знатимуть термінологію, умітимуть вести ділову документацію англійською мовою. Зазначені вище уміння та навички нададуть можливість фахівцям вивчати й ефективно залучати іноземний досвід, користуватися сучасними інформаційними технологіями, брати участь у міжнародних конгресах та семінарах з різних професійних питань, проходити стажування за кордоном з метою вдосконалення фахової підготовки, проводити обмін діловою інформацією у письмовій формі тощо.

Last modified: 2020-03-03 22:54:29