ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 58-75

Keywords : педагогіка; позааудиторна робота; самореалізація; модель; педагогічне моделювання; майбутні вчителі; самоактуалізація.;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються особливості педагогічного моделювання, виділена і охарактеризована технологія побудови моделі, котра формує готовність майбутніх учителів до творчої самореалізації в позааудиторній роботі. Об'єктом моделювання стають освітні процеси, котрі розвиваються з урахуванням узагальнення практики роботи, врахування потреб і проблем вивчення педагогічних явищ та процесів на основі спрощеного їх образу – моделі при створенні моделі особливе значення має технологія її побудови. Не зважаючи на те, що кількість етапів побудови моделі у різних учених якісно відрізняється – послідовність моделювання передбачає: визначення конкретних завдань моделювання, 1) виділення основних факторів впливу на досліджуваний об'єкт, основних підходів та принципів досягнення цілей; 2) виявлення функціональних характеристик всіх компонентів моделі установлених між ними різноманітних зв'язків; 3) вибір траєкторії процесу розвитку моделі (встановлення педагогічних умов); 4) перенос результатів дослідження на оригінал, перевірка результатів дослідження. Як концептуальне положення прийнято, що «творча самореалізація майбутніх вчителів» – це цілеспрямований процес максимального розкриття творчих здібностей студентів у професійній діяльності, який є складовою життєвої компетентності. Поняття «готовність до творчої самореалізації майбутнього вчителя» розглядається нами як інтегративну якість, процес реалізації особистістю сутнісних сил, включають особистісно-професійні цінності і потреби педагогічного саморозвитку, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здібності до творчості і рефлексії.

Last modified: 2020-03-03 22:56:59