ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ І ПРАВОЗНАВСТВА В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 76-90

Keywords : компетенція; компетентність; правова компетентність; компетентнісний підхід; майбутні вчителі історії та правознавства;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто теоретичні підходи до проблеми формування правової компетентності майбутніх учителів історії та правознавства. За допомогою різних наукових підходів проаналізовано сутність понять «компетенція», «компетентність», «правова компетентність». Поняття «правова компетентність майбутніх вчителів історії та правознавства» розглядається як особистісно-професійна якість, що виявляється в здатності усвідомлення сутності права та системи професійно правових знань чинного законодавства; вміння ефективно використовувати набуті правові знання в професійній діяльності. Зазначено, що заклади вищої освіти під компетенцією майбутніх учителів історії та правознавства розуміють коло повноважень фахівця у сфері професійної діяльності, для успішного виконання якої він повинен володіти професійними знаннями й уміннями, а також мати особистісні якості, що сприятимуть результативності цієї діяльності. Доведено, що до правових компетенцій майбутнього вчителя історії та правознавства належать: діагностико- прогностична, організаційно-управлінська, правовиховна, правозахисна

Last modified: 2020-03-03 23:17:34